Orarul de lucru Precizați pe pagina “Magazine”.

Politica de confidențialitate

I. Generalități
Site-ul www.constructdepo.md (în continuare „site”), aparține companiei Gheliopoli SRL. Prin utilizarea site-ului www.constructdepo.md și/sau participînd în concursuri, evente promo, sau alte activități, acceptați Acordul de confidențialitate a datelor, prezentat în continuare.
Acest document se referă la colectarea şi utilizarea informațiilor personale pe care ni le furnizați în mod direct sau indirect în momentul în care folosiți serviciile oferite de către acest site web sau oferiți pentru participare în evenimente organizate de Gheliopoli SRL.
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări sau actualizări asupra prevederilor prezentului Acord de confidențialitate, fără o înștiințare prealabilă. Cea mai recentă versiune va putea fi mereu accesată la adresa web.

II. Preluarea datelor
În cazul în care doriți să beneficiați de cadouri oferite în concursuri – va fi nevoie să ne furnizaţi informaţii personale.
Datele sunt preluate doar în cazul când acceptaţi voluntar şi în cunoştinţă de cauză transmiterea acestora către noi. 

III. Utilizarea datelor
Informaţiile confidenţiale preluate de pe site sunt folosite numai în sensul utilizării cu succes a serviciilor oferite, dar şi pentru a lua legătura cu Dumneavoastră în caz de necesitate.
În plus, vor putea fi folosite pentru a vă prezenta noi oportunităţi, oferte sau alte informaţii.

IV. Dezvăluirea datelor colectate
Vă asigurăm că, fără acordul Dumneavoastră, Gheliopoli SRL nu va divulga unei terţe persoane informaţiile preluate, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege, atunci când transmiterea acestor date este absolut necesară.
Angajaţii noştri sunt obligaţi să respecte cu stricteţe confidenţialitatea oricăror date personale aflate în posesia noastră.


Care sunt scopurile colectării datelor cu caracter personal?
Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:
Derularea activității comerciale/contractuale a “Gheliopoli” SRL;
Marketing, promovare, reclamă, publicitate, concursuri, loterii publicitare, programe de loialitate, inclusiv transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate; dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor.

Pin It on Pinterest